Därför behöver du tvätta taket

De flesta husägare är vana vid att pyssla hemma. Att måla om staketet, renovera och klippa gräset gör de allra flesta ibland. Något man däremot inte tänker på lika ofta är att tvätta taket. Så länge taket är i gott skick funderar man inte så mycket på det. Men en rengöring av taket är viktigt inte bara av estetiska skäl, utan för att bostaden ska behålla sitt skick – så att du ska slippa tjänster för tak göteborg.

Varför tvätta taket?
Ett tak behöver rengöras med jämna mellanrum. Det beror på att alger, mossa och annan växtlighet kan börja växa på det. Det kan orsaka stor skada eftersom de binder fukt, vilket enkelt leder till fuktskador. På vintern kan det även resultera i frostsprängningar som i sin tur kan skada takpannorna. Även det kan leda till att fukt tränger in och orsakar skador. När du får taket rengjort undviker du den här typen av problem.

Kan man tvätta taket själv?
En del tak, exempelvis betongtak, är enklare att rengöra. Ett sådant tak kan du tvätta själv även utan särskilda kunskaper. Andra tak, till exempel plåttak, bör du dock undvika att rengöra själv såvitt du inte har rätt kompetens.

I många fall kan det vara bättre att anlita en takläggare. En fackman vet precis vilka metoder och produkter som bör användas för en säker och effektiv rengöring. Takläggare har dessutom kunskapen, erfarenheten och redskapen som krävs för att arbeta på taket utan att skada sig. Därför bör du vända dig till en takfirma om du känner dig osäker på hur arbetet behöver utföras.

Vad kostar det att rengöra taket?
Priset för att rengöra taket beror bland annat på takets storlek, hur smutsigt det är och fastighetens läge. Med ROT-avdraget landar priset i regel mellan 3000 kr och 9000 kr.

När bör taket rengöras?
Om taket ser grönt eller svart ut har det hunnit bildas mossa eller alger. Då är det i behov av att tvättas, men det kan inte ske närsomhelst. För att minska risken för skador bör det rengöras under våren eller sommaren. Då är temperaturen högre och risken för nederbörd lägre. De

Trätak

n exakta perioden kan variera beroende på hur vädret ser ut, men oftast räknar man april till september som den ideala perioden.

Hur ofta bör man tvätta taket?
Ett tak behöver tvättas ungefär vart tredje till vart femte år. Det beror på hur klimatet ser ut och hur mycket grönt som hunnit bildas under åren.

Slutord
Taket behöver tvättas med jämna mellanrum för att förbli i gott skick. Det är viktigt även för att fastigheten inte ska få fuktskador, som är betydligt mer kostsamma att åtgärda än en taktvätt. Att rengöra taket är därför en investering i fastigheten och dess värde.